Aufsätze

- Lernen und Bildung -

Livslang læring.

Eit bidrag til økonomisk vekst eller kritisk danning? 


Mål, myter, marked: kritiske perspektiv på livslang læring og høgre utdanning

Tromsø, rapport nr. 1 2000: 95-108

ISBN 82-91308-21-7

The Idea of a Global History of Philosophy


Chinese translation in Philosophical Analysis 1/2019

Lærarutdanning framfor nye utfordringar.

Vitskapsfilosofiske refleksjonar. 


Kollokvium: Artikler om utdanning

Høgskolen i Hedmark, 2002: 13-24

ISBN 82-7671-234-7

Religionskritikk – kvifor og korleis


Religion og livssyn, 3/2011: 12-16

Forsoning og splid.


Hendingar ved og omkring Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen på 60- og  70-talet


Trykt i Humaniora i nasjonen, nasjonen i humaniora, red. Knut Andreas Bergsvik et al., Bodoni 2007: 44-55 (ISBN 978-82-7128-456-5)

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.


The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.


Sist oppdatert 2. februar 2020