Aufsätze

- Wissenschaftstheorie und Politische Fragen -

Vitskapsteori - positiv eller kritisk?


Mellom sann skrift og mytisk røynd

Festskrift til Jan Inge Sørbø

Volda, 2004: 166-181

ISBN 82-7661-203-2

Begriffliche Angemessenheit


Herausforderungen der Moderne aus wissenschaftsphilosophischer Sicht,

Berlin 2012: 73-90

ISBN 978 3 8325 30570

Mot-ekspertise - meir demokrati, meir fornuft!


Krise og medansvar

Res Publica 2016: 17-36

ISBN 9788282260459

Krise i humaniora?


Kulturell modernitet og vitskapleg rasjonalitet

Bergen 1992: 136-151

ISBN 82-90477-28-7

A Crisis in the Humanities?


Timely Thoughts

Lanham 2007: 23-35

ISBN 978 0 7618 3776 3

Science and Religion?


Sacred Science? On science and its interrelations with religious worldviews


Wageningen, 2012: 25-40

ISBN 978-90-8686-196-5

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.


The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.


Sist oppdatert 15. juni 2016