Aufsätze

- Kritik -

Bruno Latour's anthropology of the Moderns


Radical Philosophy

January 2015

Konservatisme?


Revidert

Nytt norsk tidsskrift 1/2012

Nobels fredspris - politisk uavhengig?


Revidert

Klassekampen 6.5.2014

tillegg: Aftenposten 20.12.2014

Niqab og davidstjerne


Revidert

Aftenposten 27.7.2014

Christain IV - #hetoo


Revidert

Klassekampen 22.7.2020

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.


The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.


Sist oppdatert 20. februar 2021