Papers

- Religion in modern Societies -

Behovet for ei modernisering av medvitet og dermed for sjølvkritisk rasjonalitetskritikk og religionskritikk


Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale,

Oslo 2009: 87-105

ISBN 978-82-15-01494-4

Religion and modernity: Modernization of consciousness and the need for a criticism of religion


Religion, Modernity, and Rationaliy, SVT Press, Bergen 2006: 9-31

Ufrivillig blasfemi og behovet for religiøs lutring


Revidert

Kirke og kultur, 2/2010: 97-113

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.


The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.


Sist oppdatert 15. juni 2016