Papers

- Modernity -

The Modernity Debate:

Rationality - Universal and Plural?


A praxeological contribution to the debate between universalist modernists and contextualist postmodernists


Timely Thoughts,

Lanham 2007: 1-21

ISBN 978 07618 3776 3

Processes of Modernization: Scandinavian Experiences


Transcultural Studies 14(2018) 133-149

Modernitetens makt og avmakt:

Vitskapsteoretiske perspektiv på kunnskap og makt.


Maktutgreiinga rapportserie nr. 37

Oslo 2002

ISBN 82-92028-41-2

Multiple Modernities.

A Tale of Scandinavian Experiences


Read at Shanghai Academy for the Social Sciences, September 18 2012

Frå undersått til stasborgar


Revidert

Likeverd, red. Arild Holt-Jensen

Res Publica 2015: 65-80

ISBN 9788282260565

Vinje – hyperaktuell


Klassekampen, 6.4.2018

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.


The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.


Sist oppdatert: 31. juli 2018