Papers

- Language and Power -

Mål og meining 


Kampen om språket

Oslo, 2001: 235-249

ISBN 82-521-5852-8

Statsborgarskap og språk


Revidert

Språk i Norden

Oslo 2006: 87-105

ISBN8274330536

Språkhistorie og symbolmakt


Revidert

Prosa 3/2014

Eit norskfag i krise


Syn og Segn 1/2013

Eit framlegg til kulturministeren


Bergens Tidende 28.03.2012

Språknormering


Klassekampen 15.02.2017

Language history and the power of symbols


For publication in Acta, Kungl. Gustav Adolfs Akademi i Uppsala, Uppsala 2018


English translation of the Norwegian original, “Språkhistorie og symbolmakt” (Krise og medansvar, Oslo 2016), by Professor Ernst Håkon Jahr.

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.


The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.


Sist oppdatert 31. juli 2018