Gunnar Skirbekks heimeside

Gunnar Skirbekk, professor em.


Senter for vitskapsteori og Filosofisk Institutt, Universitet i Bergen


Postadresse: Senter for vitskapsteori, N-5020 BERGEN


Bes√łksadresse: Parkveien 9, 2.etg., Bergen


Telefon: 555 82845


E-post: gunnar.skirbekk@uib.no

Sist oppdatert 28. februar 2021