Audio-visuelt

Audio-visuelt

 

Opptak av førelesing på Ivar Aasen tunet, 2016.

Freedom of expression

 

From the seminar «Ethical Interventions»

University of Bergen, March 17 2017

Video av førelesing om emnet 'A Crisis in the Humanities?' ved East China Normal University, Shanghai, 2010

I samtale med Audhild Gregoriusdotter Rotevatn under Dei nynorske festspela i 2013.

 

 

Opptak av førelesning om Grunnlovsjubileet frå Litteraturhuset i Bergen, 2014

 

 

Norskfaget i dag: framlegget til revidert læreplan - Nynorskkonferansen 2012

 

 

Enrique Dussel i samtale med Gunnar Skirbekk,

frå Bergen Resource Center for International Development, 2012

 

 

Sist oppdatert 21. april 2017