Sanning og grunngiving

 

Artiklar

- Sanning og grunngiving -

Truth and justification

 

Religion, modernity and rationality,

SVT Press 2006: 67-106

ISBN 978 82 7907 0054

Den argumenterande fornuft, i modernitetsteoretisk perspektiv

 

Norsk filosofisk tidsskrift

1-2/2017: 57-71

Striden om sanninga

 

Norsk versjon av forord til

Striden om sanningen,

Daidalos 2004

ISBN 978 91 7173 2064

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 15. juni 2016