Transcendental pragmatikk

 

Artiklar

- Transcendental pragmatikk -

Fornufta - éi og mangfaldig?

 

Frå Undringa,

Oslo, 2002: 222-240

Rationality - universal and plural? A Narrative

 

On Pragmatics,

Skriftserien nr. 20, Department of Philosophy, University of Bergen

ISSN 0802-4065

ISBN 82-90809-39-5

Timely Thoughts

A summary of my way of thinking

 

Lanham 2007: 101-116

ISBN 9780 7618 3776 3

Om transcendentalpragmatikkens nytte og ulempe for livet

 

Revidert

Filosofisk tidsskrift 2/2013

Transcendental Pragmatics

A historical perspective on the late Frankfurt School

(Apel, Habermas, Wellmer)

 

Modernity - Unity and Diversity?

Novus Press, 2016: 335-354

ISBN 9788270998401

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 15. juni 2016