Mål og makt

 

Artiklar

- Mål og makt -

Mål og meining

 

Kampen om språket

Oslo, 2001: 235-249

ISBN 82-521-5852-8

Statsborgarskap og språk

 

Revidert

Språk i Norden

Oslo 2006: 87-105

ISBN8274330536

Språkhistorie og symbolmakt

 

Revidert

Prosa 3/2014

Eit norskfag i krise

 

Syn og Segn 1/2013

Eit framlegg til kulturministeren

 

Bergens Tidende 28.03.2012

Språknormering

 

Klassekampen 15.02.2017

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 15. juni 2016