Læring og danning

 

Artiklar

- Læring og danning -

Livslang læring.

Eit bidrag til økonomisk vekst eller kritisk danning?

 

Mål, myter, marked: kritiske perspektiv på livslang læring og høgre utdanning

Tromsø, rapport nr. 1 2000: 95-108

ISBN 82-91308-21-7

Lærarutdanning framfor nye utfordringar.

Vitskapsfilosofiske refleksjonar.

 

Kollokvium: Artikler om utdanning

Høgskolen i Hedmark, 2002: 13-24

ISBN 82-7671-234-7

Religionskritikk – kvifor og korleis

 

Religion og livssyn, 3/2011: 12-16

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 15. junii 2016