Læring og danning

 

Artiklar

- Læring og danning -

Livslang læring.

Eit bidrag til økonomisk vekst eller kritisk danning?

 

Mål, myter, marked: kritiske perspektiv på livslang læring og høgre utdanning

Tromsø, rapport nr. 1 2000: 95-108

ISBN 82-91308-21-7

The Idea of a Global History of Philosophy

 

Chinese translation in Philosophical Analysis 1/2019

Lærarutdanning framfor nye utfordringar.

Vitskapsfilosofiske refleksjonar.

 

Kollokvium: Artikler om utdanning

Høgskolen i Hedmark, 2002: 13-24

ISBN 82-7671-234-7

Religionskritikk – kvifor og korleis

 

Religion og livssyn, 3/2011: 12-16

The Idea of a Global History of Philosophy

Principles and Experiences

 

Paper presented at the 24th World Congress for Philosophy, Beijing, August 2018

Forsoning og splid.

 

Hendingar ved og omkring Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen på 60- og 70-talet

 

Trykt i Humaniora i nasjonen, nasjonen i humaniora, red. Knut Andreas Bergsvik et al., Bodoni 2007: 44-55 (ISBN 978-82-7128-456-5)

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 31. juli 2018