Examen philosophicum og universitetet

 

Artiklar

- Examen philosophicum og universitetet -

Kor finn vi - og kva skal vi med - etikken i akademia?

 

Innlegg på seminaret Etikk i utdanning

ved Universitetet i Bergen

06.11.2008

Ex-phil - eit reformforslag

 

Nytt Norsk Tidsskrift 1/2009: 40-46

ISSN 1504-3053 online

Filosofihistorie - 40 år i 2010.

Orientering om bokas historie

 

Bakgrunnsnotat for seminar i regi av Norsk faglitterær forfattarforeining, 3. februar 2010.

A History of Western Thought

 

Notes in retrospect

SVT Press, Bergen 2013: 29-45

ISBN 978 82 7907 007 8

Norsk filosofi?

 

revidert

Norsk filosofisk tidsskrift 3-4/2015

Universitetet – kva skal vi med det?

 

Ope brev til Iselin Nybø og Torbjørn Røe Isaksen

 

Dag og Tid, 11.05.2018

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 15. juni 2016