Øko-etikk

 

Artiklar

- Øko-etikk -

Technological Expertise and Global Ethics in an Age of Scientization and Ecological Crisis

 

Timely Thoughts

Lanham 2007: 77-100

ISBN 978 07618 3776 3

Ethical Gradualism?

 

Environment, Embodiment and Gender

Bergen, 2005: 149-177

ISBN

Etisk gradualisme og æresfrykt for sårbart liv

 

Krise og medansvar

Res Publica 2016: 225-257

ISBN 9788282260459

Diskusjonsvegring og maktarroganse

Debatten om Hardangermastene - ein dokumentasjon

 

SVT Press, Bergen 2015

ISBN 978 82 7907 009 2

Under kvart emne finst det artiklar som kan kopierast, med referanse til utgjevar. Artiklane kan ikkje nyttast for kommersielle formål.

 

The articles may be copied, but not used for commercial purposes without permission from the author.

 

Sist oppdatert 15. juni 2016