Heime

Gunnar Skirbekks heimeside

 

 

 

 

Gunnar Skirbekk, professor em.

 

Senter for vitskapsteori og Filosofisk Institutt, Universitet i Bergen

 

Postadresse: Senter for vitskapsteori, N-5020 BERGEN

 

Besøksadresse: Parkveien 9, 2.etg., Bergen

 

Telefon: 555 82845

 

E-post: gunnar.skirbekk@uib.no

Sist oppdatert 10. juli 2018